Nokia บอก OPPO Reno ใช้ OZO Audio ของเรานะ

Nokia บอกในรายงานด้านการเงินประจำปี ว่าเครื่อง OPPO Reno ใช้เทคโนโลยีการบันทึกเสียง OZO Audio ของตัวเองด้วย ทั้งๆที่ OPPO ไม่เคยพูดถึงก่อนหน้า

Continue Reading →