เทคโนโลยีหน้าจอ microLED ใหม่ มาแน่ภายใน 5 ปี

เทคโนโลยีแสงสว่างบนหน้าจอแบบใหม่ microLED เตรียมขยายใช้งานในวงกว้างมากขึ้น คาดโตเกิน 100 เปอร์เซนต์ ภายในระยะเวลา 5 ปี มูลค่าตลาด 2 แสนล้านบาท

Continue Reading →