NVIDIA เตรียมเติม GeForce GTX 1050 Ti เพิ่ม

ข่าวลือใหม่ NVIDIA เตรียมเติมสต็อกการ์ดจอรุ่นเล็ก GeForce GTX 1050 Ti เพิ่มในตลาดอีกครั้ง ตอบสนองจำนวนความต้องการในตลาดที่ยังขาดแคลน

Continue Reading →