ป๋า Huawei บอก ต้องเรียนรู้ตั้งราคาสูงๆจาก Apple

หัวเรือผู้ก่อตั้ง Huawei และตำแหน่ง CEO บอกว่าต้องเรียนรู้จาก Apple และตั้งราคาสินค้าให้สูงขึ้น เพื่อทำให้บริษัทเติบโตอยู่รอดในอนาคต

Continue Reading →