แว่นตา North Focals แสดงข้อความแจ้งเตือน Android ได้

แว่นตา North Focals อัปเดตความสามารถใหม่ แสดงข้อความแจ้งเตือนที่เลนส์แว่นได้แล้ว พร้อมตอบกลับผ่าน Smart Reply หรือพูดให้เครื่องพิมพ์เป็นข้อความก็ได้

Continue Reading →